תקציר מילות קישור א

השיעור נלמד מה התפקיד של מילות קישור, ודוגמאות לסוגים שונים של מילות קשיור