בשיעור זה נכיר את חשיבות סימני הפיסוק , וניחשף לסימני הפיסוק המרכזיים.