תקציר שם תואר לפועל

השיעור נלמד איך נותנים לפועל שם תואר במטרה להבין את המשפטר יותר.