תקציר שמות תואר ושם פועל

השיעור נכיר מה הן שמות תואר ומהן תואר פועל, ואיך להשתמש בהם בצורה נכונה.