השיעור נלמד את משפט הדעה ואת משפט העובדה. נלמד איך לזהות כל משפט.