תקציר ההרכב הכימי של תאים חלק ב

המשך סוגי החומרים הבונים תאים - חלבונים וחומצות גרעין. הכרת תהליכי בנייה של חומרים אורגניים מיחידות הבניין שלהם, והתהליך ההפוך - פירוק.