תקציר סוגי תאים

הכרה של סוגי תאים ומיון של תאים לאאוקריוטים ופרוקריוטים. מבנה תא חיידק כדוגמה לתא פרוקריוטי. מהו וירוס.