מהו תא, מאפייני חיים, הבחנה בין יצור חד תאי לרב תאי