תקציר השפעת עיצורים גרוניים א'

שיעור מספר ארבע עשרה במערכת הצורות - נלמד על תשלום דגש. נתרגל שאלה מתוך בחינת הבגרות