תקציר השפעת עיצורים גרוניים ב'

שיעור מספר שלוש עשרה במערכת הצורות - נכיר את גזרת נפ"א (נחי פ"א).