שיעור מספר שתים עשרה במערכת הצורות - נכיר את גזרת נל"א (נחי ל"א). נלמד לזהות שורשים שאות השורש האחרונה שלהם היא אל"ף וכיצד להבחין בינם לבין שורשים אחרים. נתרגל שאלות מתוך בחינות הבגרות.