שיעור מספר תשע במערכת הצורות - נכיר את גזרת חפי"ץ (חסרי פי"צ). נלמד לזהות שורשים שאות השורש הראשונה שלהם היא יו"ד ואחריה צד"י, ונתרגל שאלה מתוך בחינת בגרות.