שיעור מספר שמונה במערכת הצורות - נכיר את גזרת חפ"ן (חסרי פ"נ). נלמד לזהות שורשים שאות השורש הראשונה שלהם היא נו"ן ונתרגל שאלה מתוך בחינת בגרות.