שיעור מספר שבע במערכת הצורות - נכיר את השורשים המרובעים (שורשים בני ארבע אותיות) ונלמד להבחין בינם לבין שורשים בני שלוש אותיות. נפתור שאלות מתוך בחינות הבגרות.