שיעור מספר שש במערכת הצורות - נעבור על כל הבניינים בעברית ונכיר את סימני הזיהוי של כל אחד מהם. נתרגל את גזרת השלמים