תקציר הבניינים הדגושים: פיעל, פועל, התפעל

שיעור מספר חמש במערכת הצורות - נכיר את הבניינים הדגושים: פיעל, פועל, התפעל.