תקציר הבניינים הפעיל, הופעל

שיעור מספר ארבע במערכת הצורות - נכיר את הבניינים הפעיל והופעל.