הגדרת הפוטנציאל החשמלי וחישוב עבודת כוח חשמלי בעזרת הפרש פוטנציאלים