תקציר אנרגיה פוטנציאלית חשמלית ב

האנרגיה של מטען נקודתי בסביבת קליפה כדורית טעונה או כדור מוליך טעון