דוגמאות לשימוש בהגדרת אנרגיה פוטנציאלית בשדה אחיד לחישוב עבודה ומהירויות של חלקיקים טעונים הנעים בשדה האחיד