דוגמאות יותר מורכבות של חישובי שדה חשמלי והשפעתו על תנועת מטענים והדגשת ההבדלים בין שדות שנוצרים ע"י מקורות שונים