חוק גאוס ככלי לחישוב שדה חשמלי של גופים לא נקודתיים - ללא חישובים ורק הצגה איכותנית