תקציר השדה החשמלי א

שימוש בעיקרון הסופרפוזיציה למציאת השדה החשמלי שנוצר על ידי מערך של מטענים נקודתיים - דוגמאות