תקציר חוק קולון א

חוק קולון דוגמאות גופים וחוק ראשון של ניוטון ומשיכה של גופים ניטריילים לגוף טעון