חוק קולון דוגמאות גופים וחוק ראשון של ניוטון ומשיכה של גופים ניטריילים לגוף טעון