תקציר תופעות חשמליות ד

טעינת גופים ווחוק שימור המטען