תקציר תופעות חשמליות ג

המטען היסודי של החומר ויסודות תהליך הטעינה