תקציר המיניונים חלק ג'

في هذا الدّرس يتعرّف الطّالب على أنّ التّمييز اسم نكرة مشتق غير جامد دائما يكون منصوبًا يزيل إبهام ما سبقه يتضمّن معنى من.