תקציר תקינות תחבירית (תרגול)

שיעור חמשה עשר שנכיר טעויו נפוצות בכתיבה בעברית, וננתח דוגמאות.