תקציר תקינות תחבירית

שיעור חמשה עשר שנכיר טעויו נפוצות בכתיבה בעברית