תקציר פעיל וסביל

שיעור אחד עשר בתחביר נלמד את מבנה המשפט בפועל פעיל, ומבנה משפט בפועל סביל