תקציר ניתוח משפט שמני

שיעור תשיעי בתחביר- נלמד לנתח משפט שמני