שיעור ששי בתחביר- נלמד על נשוא מורחב וננתח דוגמאות