תקציר שפ פועל ושם פעולה

שיעור חמישי בתחביר - נלמד על חלקיי הדיבר: שם פועל ושם פעולה ונראה מה כל אחד מהם קושר.