תקציר אמות קריאה ומפיק

שיעור ראשון בתורת ההגה- נלמד על אמות קריאה, וכללי המפיק.