תקציר שם המספר חלק ב'

נלמד מה הן סוגי הסמיכות וננתח דוגמאות