נלמד ממה מורכב צירוף הסמיכות ונכיר את הכללים לכתיבת הסמיכות