תקציר שם המספר חלק א'

נלמד ממה מורכב צירוף הסמיכות ונכיר את הכללים לכתיבת הסמיכות