תקציר סמיכות פרק א'

נלמד את כללי שם המספר המונה, וננתח דוגמאות.