תקציר לועזית וראשי תיבות

בשיעור הזה נלנד מה הן מילות לועזיות, ואיך נוצרו ראשי התבות