נגדיר מה זה גזירה קווית, ונכיר מהם המשקלים השונים והמשמעויות שלהם