בשיעור זה נגדיר מה זה גזירה מסורגת, ונכיר מהם המשקלים השונים והמשמעויות שלהם