תקציר עמ' 406 - ת. 35

מציאת שיעורי נקודות בפירמידה שבסיסה מקבילית