תקציר עמ' 404 - ת. 13

מציאת ההצגה האלגברית של וקטורים שמוצאם לא בראשית הצירים