תקציר עמ' 399 - ת. 10

מציאת וקטור בעזרת חיבור וקטורים בהצגה אלגברית