תקציר עמ' 382 - ת. 4

חישוב אורך וקטור הניצב למישור בטטראדר