תקציר עמ' 378 - ת. 42

הוכחת טענות גאומטריות בפירמידה בעזרת וקטורים