תקציר עמ' 362 - ת. 19

בעיות עם פרמטר t במרחב (קוביה)