תקציר עמ' 227 - ת. 14

תרגיל חזרה מסכם בגיאומטריה אנליטית הכולל פרבולה