תקציר עמ' 222 - ת. 20

תרגיל חזרה בנושא מקומות גיאומטריים עם מעגל