תקציר עמ' 211 - ת. 12

מציאת משוואות ישרים וחישוב שטח מרובע