תקציר עמ' 204 - ת. 14

מציאת המקום הגיאומטרי עליו מונח מפגש ישרים במעגל, מציאת זוית בין משיקים